واکنش وزارت خارجه به اظهارات اوباما
سخنگوی وزارت امور خارجه مواضع یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در خصوص ماهیت برنامه های هسته ای ایران و تهدید آمیز خواندن آن را غیرواقعی دانست و گفت: ماهیت صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران غیر قابل انکار است.

به گزارش پنجشنبه شب اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه،سید محمد علی حسینی در واکنش به این مواضع گفت: این ارزیابی کاملا یکسویه و غیرواقعی است و با حقایق مربوط به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران مغایرت آشکار دارد و غیر قابل قبول است.

وی با ابراز تاسف از اینگونه نگرش های فرصت طلبانه، بیان این مسایل را ناشی از القائات صهیونیستی و توهم زدگی این نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عنوان داشت و افزود: موضع این نامزد، خلاف اظهارت تبلیغاتی اعلام شده وی مبنی بر برخورد با لابی گری در آمریکا می باشد و مردم و نخبگان آمریکا از اینکه جایگاه مستقل آمریکا تا این میزان تنزل یافته است، نگران هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال ملت های مستقل و آزاده را سیاستی ناشی از اصول و ارزش های پذیرفته شده بین المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد عنوان داشت و بر ادامه آن تاکید کرد.