عبدالله شهبازی روانه زندان شد

عبدالله شهبازی امروز بازداشت و روانه زندان شیراز شد.

به گزارش فارس، عبدالله شهبازی که اخیرا در رساله‌ای برخی اتهامات را به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف منتسب کرده بود، امروز با حکم دادستان شیراز، بازداشت و روانه زندان شد.
وی هفته گذشته برای پاسخگویی به این اتهامات به دادسرا احضار شده بود که حضور نیافت که امروز با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی روانه زندان شد.
پرونده عبدالله شهبازی در شعبه 4 دادسرای شیراز در حال بررسی است.