محبوبیت چاوز در ونزوئلا
موسسه نظرسنجی آنالیز داده های ونزوئلا اعلام کرد : 74 درصد مردم این کشور اقدامات چاوز را مثبت تلقی کردند.
به گزارش شبکه خبر ، در این نظرسنجی که از هزار و 200 نفر در سراسر ونزوئلا انجام شده است ، حدود 60 درصد مردم این کشور از طرح های دولت برای ملی کردن برخی صنایع حمایت کردند.