کمیته ایکس، پروژه را کلید زد

پروژه اردیبهشت داغ که در کمیته ایکس طراحی شده با جنجال آفرینی «حجت جاودانی» از عناصر افراطی جبهه دوم خرداد در پایان سخنرانی میر حسین موسوی کلید خورد.
بعد از اینکه سخنرانی میر حسین موسوی روز گذشته در سالن شهید بهشتی شهر مشهد پایان یافت و وی به سوالات پاسخ داد، «حجت جاودانی» از عناصر افراطی جبهه دوم خرداد با همکاری برخی افراد مشخص، با حمله به تریبون، اغتشاشی ساختگی را به نمایش گذاشتند.
«حجت جاودانی» از عناصر افراطی جبهه دوم خرداد، همکاری خود با گروه نهضت آزادی را در مشهد آغاز کرد و بعد از آن تا کنون همکاری خود با ملی‏مذهبی‏ها و عناصر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را ادامه داده است.
در مشهد از «جاودانی» با تعابیری چون شعبان بی مخ جناح چپ و […] یاد می‏شود.
حمله «جاودانی» به تریبون، بعد از پایان سخنرانی موسوی، بهانه‏ای برای مظلوم نمایی نامزد جبهه دوم خرداد و تحرکاتی به بیرون سالن شهید بهشتی شده که شعارهایی علیه نظام از جمله مرگ بر دیکتاتور،‍ سلام بر موسوی- درود بر خاتمی، مرگ بر طالبان چه کابل چه ایران و.. سر داده شد.
«حجت جاودانی» در ابتدای مراسم در سالن شهید بهشتی، پلاکاردهایی را با مضامین مرگ بر طالبان، حمایت از موسوی، رکسانا صابری و... نوشته و در اختیار حاضرین در برنامه قرار می‏داد.
این تحرک از سوی کمیته ایکس(X) و با مسوولیت م.ا...طراحی و اجرا شده است.