پسته ایرانی و تخریب روابط گرم آمریکا و اسرائیل!
روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارونوت» نوشت: پسته ایرانی بحرانی را در روابط گرم آمریکا و رژیم اسرائیل به وجود آورده است!

به گزارش «فردا»، این روزنامه در چگونگی این ماجرا آورده است: ریچارد جونز، سفیر آمریکا در اسرائیل نامه «شدیداللحنی» به وزیر اقتصاد اسرائیل نوشته و دولت رژیم صهیونیستی را به تجارت سری با ایران متهم کرده است.
وی گفته است، این کار انتقال ارز به ایران و خلاف قانون اسراییل است.

به نوشته گزارشگر این روزنامه، اگرچه رژیم اسرائیل پسته ایران را از طریق ترکیه خریداری می‌کند، اما آمریکایی‌ها اسرائیل را متهم می‌کنند که این امر توجیه مناسبی نیست.

بنا بر این گزارش، رژیم اسرائیل بزرگترین مصرف کننده پسته در دنیا به شمار می‌رود. واردات پسته اسرائیل از دو تولیدکننده بزرگ پسته در جهان، یعنی ایران و آمریکا در سال به 20 میلیون دلار می‌رسد.

البته به نظر می‌رسد عصیانیت سفیر آمریکا بیشتر برای از میدان به در کردن پسته مرغوب ایرانی در رقابت با کشاورزان آمریکایی و با اهداف اقتصادی است.
وی همچنین در نامه گله کرده است که قراردادهای تجاری انحصاری بین آمریکا و اسرائیل وجود دارد، اما بیشتر پسته اسرائیل پسته ایرانی است!

یک نسخه از این نامه هم به دفتر اولمرت ارسال شده است.