خاموشی به کاخ سفید هم سرایت کرد
در پی بروز یک نقص فنی در شبکه برق رسانی مرکز شهر واشینگتن ، کاخ سفید روز جمعه به مدت بیش از دو ساعت در خاموشی نسبی بسر برد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشینگتن ، در پی بروز نقص فنی در شبکه برق رسانی مرکز شهر واشینگتن ، کاخ سفید در خاموشی نسبی بسر برد و برای ادامه بخشی از امور خود ناگزیر به استفاده از ژنراتورهای برق اضطراری شد .

دیوید مورهد سخنگوی شرکت برق رسانی در واشینگتن گفت با بروز نقص فنی، برق حدود هفت هزار مشترک در این منطقه از جمله ساختمان کاخ سفید به مدت بیش از دو ساعت قطع شد .

بنابراین گزارش از کارافتادن یک ترانسفورماتور برق از جمله علت اصلی قطع برق در واشینگتن اعلام شده است.

تونی فراتو یک سخنگوی کاخ سفید نیز گفت با جدا شدن کاخ سفید از شبکه برق شهری محدودیتهایی در روشنایی این ساختمان بوجود آمد ولی با استفاده از ژنراتورها بخشی از نیازهای برق کاخ سفید تامین شد.

این در حالی است که به گفته خبرنگاران بسیاری از کارکنان بخش‌های مختلف کاخ سفید در پی قطع برق در محل خود محبوس شدند زیرا تمامی درهای ورودی و خروجی این ساختمان با جریان الکتریسیته کار می‌کنند.