فرانسوی ها : بوش قاتل به خانه ات برگرد
هزاران فرانسوی در اعتراض به حضور رییس جمهوری آمریکا در فرانسه با تظاهراتی گسترده، شعارهای تندی علیه بوش و سارکوزی سردادند.
به گزارش شبکه خبر به نقل از ایرنا، تظاهرات کنندگان مداخله های نظامی و خونریزی سربازان آمریکایی در نقاط مختلف جهان از جمله عراق و افغانستان و همچنین حمایت های آمریکا از اسراییل را که منجر به کشتار مردم بی گناه فلسطین شده است محکوم کردند.

معترضان شعار می دادند: بوش قاتل، به خانه ات برگرد.

رئیس جمهوری آمریکا عصر دیروز وارد پاریس شد، وی پیش از سفر به فرانسه ، در سفر به اسلوانی ، آلمان و ایتالیا نیز با تظاهرات انبوه مردم و مخالفت افکار عمومی مواجه شد.

روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس نیز دیروز نوشته بود رئیس جمهوری بی اعتبار آمریکا با تمسخر مردم  وارد فرانسه می شود.